Změna evidenčních listů s platností od 1. 1. 2017

Vážení spoluvlastníci,

oznamujeme vám, že v nejbližší době naleznete ve svých poštovních schránkách upravené Evidenční listy, platné již od 1. 1. 2017. Nové evidenční listy zohledňují právní úpravy nových stanov společenství sjednaných dne 4. 5. 2016 na shromáždění spoluvlastníků jednotek.

Jaké hlavní změny se odehrály?

Dříve byly náklady na správu domu čerpány přímo z fondu oprav, nyní jsou tyto položky oddělené. Zálohy na správu domu jsou nyní pod položkou nazvanou NVSČ (náklady na vlastní správní činnost). Tato položka je více vysvětlena přímo ve Stanovách společenství a to v čl. XIII, odst. 4:

a) odměna pověřenému správci, je-li ustanoven,

b) odměny volenému orgánu společenství, jsou-li schváleny shromážděním,

c) náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek,

d) náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody,

e) náklady na zajištění provozu internetových stránek společenství (pronájem domény, správa internetových stránek aj.),

f) náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,

g) náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemků, například vybavení, kancelářské potřeby, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena, poštovné, a

h) náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemků.

Jsme si vědomi, že celková částka jdoucí na společný účet je nyní vyšší, proto na příštím shromáždění bude projednáno, jak s nově nabytými prostředky efektivně naložit.

Výbor SVJ

Zpět na seznam článků


Do diskuze k tomuto článku mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé.

© Copyright 2016 - 2020      Společenství vlastníků Tatarkova 731, 732, 733        E-mail: info@svjtatarkova.cz